Woman in a yellow dress standing in direct sunlight and covering her eyes from the sun.
  1. Hjem
  2. Artikler
  3. Hvordan Pavirker Sivilstatusen Okonomien

Hvordan påvirker sivilstatusen økonomien vår?

Før i tiden var ekteskap i stor grad en allianse mellom to familier, og ofte en forutsetning for å sikre økonomisk trygghet. I dag er ting veldig annerledes, og selv om sivilstatus fortsatt påvirker livene våre på ulike måter, er ikke økonomien lenger en avgjørende faktor for om vi velger å bo alene, sammen eller gifte oss.
I 2023 var det, ifølge SSB, over en million nordmenn som bodde alene, og andelen ser ut til å øke. Så hvordan påvirker egentlig sivilstatus privatøkonomien vår i dagens samfunn?

Ingen bestemt oppskrift

Det finnes mange typer forhold, og om mulig enda flere måter å håndtere økonomien. Noen velger å ha en helt selvstendig økonomi, noen anser all inntekt som felles, og veldig mange er et sted i midten. I tillegg kan det være andre faktorer som spiller inn, som at man er gift, samboer eller har barn. Det som er sikkert, er at om man bor sammen, har hver sin inntekt og deler på utgifter, vil det som regel være rimeligere.

Billigere når man deler

De fleste har en del faste utgifter som bolig, bredbånd, forsikring, felleskostnader og lignende, som ofte er en betydelig del av budsjettet. Til tross for at en som bor alene kan ha lavere kostnaderher, er det nok ikke halvparten av kostnadene for to som bor sammen. Dermed blir det rimeligere når to stykker betaler halvparten hver, enn når man bor alene.Det samme prinsippet gjelder innkjøp som interiør, hvitevarer og møbler - kort sagt ting man trenger, uansett om man er en eller flere i husholdningen. To inntekter betyr, for å sette det på spissen, halv pris.

Flere inntekter, flere som bestemmer

Felles økonomi betyr også at man må ta hensyn til hverandre når det kommer til temaer som sparing, forbruk, prioriteringer og andre økonomiske valg. Det kan være vanskeligere å spare til det man har lyst til, om man har ulike oppfatninger om hva som bør prioriteres, og hvordan penger skal brukes.Er man alene kan man disponere inntekten sin akkurat slik man vil. På denne måten er det også lettere å ha kontroll på forbruk og sparing, noe som på flere måter gir mer frihet. Selv om det er et større ansvar med en singel økonomi, slipper man også ansvaret for en annen person sin økonomiske situasjon.Er man alene står man i det hele tatt friere til å ta valg for seg selv, uten å måtte tenke på hvordan det påvirker en partner. På denne måten står man ofte friere til å for eksempel ta mer risikable karrierevalg, flytte til et nytt sted eller andre valg som gagner en selv.

Delt økonomi betyr delt risiko

Det å være i et forhold med to inntekter gir en form for økonomisk trygget. Dessverre kan uforutsette ting skje, og uforutsette kostnader kan dukke opp. Er man alene i slike situasjoner er det en høyere økonomisk belastning enn om man har to inntekter. Den som er alene kan rett og slett være mer økonomisk skjør, og da er det ekstra viktig å ha en solid bufferkonto.Dette er også en faktor som kan ha innvirkning når du for eksempel ønsker å søke om lån. Er man en husholdning med flere inntekter, er det også lavere risiko, som kan føre til bedre betingelser og høyere lån.

Fordeler og ulemper med alt

Uansett om du er alene, i et forhold eller alt derimellom, er det økonomiske fordeler og ulemper. Det viktigste er at du har det bra, og utnytter de fordelene som gjelder din situasjon. Et par med delt økonomi og godt samarbeid har gode sjanser til å redusere kostnader og styrke hverandre økonomisk. Men, er du alene og nyter godt av friheten til å ta egne valg, kan dette i aller høyeste grad være verdt mer enn summen du sparer på å dele utgiftene med en partner.