Priser og gebyrer for lån

Etableringsgebyr899 - 1 999 kr
Nominell rente
(flytende)
10,75 % - 25,00 %
Individuell vurdering
Årlig effektiv rente15,42 %*
Termingebyr35 kr
Årsgebyr0 kr
E-faktura0 kr
Uttaksgebyr0 kr
Papirfaktura (valgfri)7,50 kr
Betalingsforsikring (valgfri)0,25 % av saldo per måned
Behandlingsgebyr (ved manuelle endringer)200 - 450 kr


Lånebetingelser (lånebeløp og rente) settes individuelt basert på en vurdering av søkerens økonomiske situasjon og angitt ønske om størrelsen på lånebeløpet.

Vilkår

Aldersgrense 20 år.Forfallsdatoen er alltid den 20. i hver månedKostnader kan endres med 6 ukers varsel dersom de er i kundens disfavør.

FinansavtalelovenMorrow Bank reguleres av finansavtaleloven.
Lånet kan innfris kostnadsfritt når som helst under lånets løpetid. Renter av enhver tids benyttede lånebeløp kapitaliseres månedlig.

*

Låneeksempel

120 000 kr. o/5 år, nominell rente 13,50 %, effektiv rente 15,42 %, etableringsgebyr 980 kr, termingebyr 35 kr/ md. Kostnad 49 124 kr, totalt 169 124 kr. Maks effektiv rente 33,48 %