1. Hjem
  2. Lan
  3. Hva Betyr Termingebyr Terminbelop Og Etableringsgebyr

Hva betyr termingebyr, terminbeløp og etableringsgebyr?

Når du blir kunde hos en bank leser du raskt mange ulike ord og uttrykk som ikke alltid er like enkle å forstå. Særlig ordene gebyr og termin går igjen i ulike varianter. Hva er for eksempel termingebyr, terminbeløp eller etableringsgebyr? Du har kanskje ikke tenkt over hva de ulike gebyrene egentlig er for noe eller hva som egentlig ligger i begrepet termin? Her får du en kort innføring i hva dette betyr.

Enkelt fortalt

Hva er et gebyr?

Selve ordet gebyr står for et pengebeløp som kreves inn av en virksomhet, enten privat eller offentlig, for en tjeneste. Med andre ord er dette beløpet du betaler for å dekke de reelle kostnadene ved den aktuelle tjenesten. Det er også derfor det er flere varianter av gebyrer.
Etableringsgebyr - Når banken skal opprette et nytt lån i ditt navn, krever de et pengebeløp for dette. Gebyret betaler du kun én gang.Behandlingsgebyr - Dersom du ønsker å gjøre endringer i låneavtalen din etter at den er signert og opprettet, må du betale et lite gebyr for å utføre disse endringene.Årsgebyr - Beløpet det koster å ha tjenesten, eller lånet, i løpet av et år. Dette betaler du eventuelt bare én gang i året.Uttaksgebyr - Hos noen banker får du et visst antall gebyrfrie uttak eller overføringer fra lånekontoen din til en annen konto. Når antallet overskrider dette må du betale et gebyr.Termingebyr - Normalt legger banken til et lite beløp på toppen av det du betaler av avdrag og renter på lånet, hver måned. Termingebyret dekker derfor administrasjonskostnadene som banken bruker for å betjene lånet ditt.

Hva betyr termin?

Termin er et vanlig begrep innen økonomi og næringsliv som brukes om et fastsatt tidspunkt, en forfallsdag eller en periode for betaling av renter og avdrag. Ofte er termin en periode på én måned, men det kan også være lengre. Dette kan variere fra bank til bank. Ordet termin brukes gjerne i disse sammenhengene:Lånetermin - Begrepet brukes om den perioden du betaler renter og avdrag for. Dette er ofte månedlige terminer, men kan også deles kvartalsvis eller halvårlig.Terminbeløp - Dette er summen av avdrag, gebyrer og renter som du betaler for lånet i hver termin. Har du et fleksibelt lån der du selv kan bestemme over avdragene, vil det laveste terminbeløpet kun bestå av renter og gebyrer.Skulle det dukke opp andre ord du ikke helt forstår kan Finansportalens liste over ord og begreper, være et godt hjelpemiddel.

Lavt termingebyr og ingen års- eller uttaksgebyr

Det kan være store forskjeller på gebyrene i de ulike bankene, så her lønner det seg å lese seg litt opp på forhånd. Det kan nemlig være ganske mye penger å spare.Når du tar lån i Morrow Bank betaler du som regel et etableringsgebyr, som er en engangssum, og et lavt månedlig termingebyr.