A picnic basket filled with croissants and flowers on a blue and white striped picnic blanket
  1. Hjem
  2. Forsikring
  3. Kjopsforsikring

Kjøpsforsikring

Forsikringen sikrer beløp inntil kr 25 000, dersom varer som er betalt med ditt Morrow Bank Mastercard blir frastjålet ved innbrudd eller overfall, eller hvis varen blir skadet under frakten.

Forsikringsvilkår


Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker varer som er kjøpt med Morrow Bank Mastercard til personlig bruk. Dersom varen blir stjålet ved innbrudd eller overfall, eller skadd gjennom at det oppstår en ulykke som fører til skade på varen.
Dersom ulykkesskade forhindrer normal anvendelse av varen, vil forsikrede få utbetalt:
  • Reparasjonsomkostninger
  • Kjøpsprisen som debiteres kortet for den forsikrede varen, hvis varen ikke kan repareres eller hvis reparasjonskostnadene overstiger varens kjøpspris
Varen må være betalt i sin helhet eller delvis med kortet ved en og samme transaksjon. Dersom varen delvis er betalt med kort vil erstatningen beregnes forholdsmessig av varekjøpets totalsum.

Dekningen gjelder i 90 dager fra kjøpstidspunktet for gjenstander/varer som er kjøpt ved bruk av kortet.
  • Maksimal erstatning pr skade: NOK 25 000
  • Maksimal erstatning i forsikringsperioden: NOK 50 000
Ved et erstatningstilfelle trekkes det fra en egenandel på NOK 500 pr skade.

Forsikringen kan høyst erstatte to separate forsikringstilfeller over en periode på 12 måneder. Alle skader forårsaket av én hendelse anses å være en og samme skade.

Hva koster forsikringen?

Forsikringen er kostnadsfri og er inkludert i Morrow Bank Mastercard.