The image shows a young boy in the shadow, and Save the childrens logo
  1. Hjem
  2. Artikler
  3. Samfunnsansvar Redd Barna

Vårt samarbeid med Redd Barna

Hvordan vi bidrar
Morrow Bank har en bedriftsfadderavtale med Redd Barna, og bidrar til Redd Barnas innsats for å bedre barns levevilkår og sikre deres rettigheter.

Samarbeidet representerer ønsket og ansvaret vi har for å drive en bank på en ansvarlig og bærekraftig måte. Som bedriftsfadder i Redd Barna, er samarbeidet en viktig del av samfunnsengasjementet utenfor bankens kjernevirksomhet. Ønsket om å bidra mer positivt til samfunnet rundt oss i en vanskelig tid, kombinert med et ønske om å skape intern stolthet er et bra interessefellesskap og utgangspunkt. Derfor var det naturlig å inngå et samarbeid med Redd Barna, ettersom banken vil være med å bidra til den globale utviklingen.

- Samarbeidet signaliserer noe positivt, hvor vi sammen kan skape en bedre verden der alle barn har håp og muligheter, sier administrerende direktør Øyvind Oanes.