1. Hjem
  2. Artikler
  3. Okonomisk Oversikt

Fem tips til økonomisk oversikt

Jo mer energi- og matprisene stiger, jo viktigere er det å se over de øvrige utgiftene sine. Her er fem tips til deg som vil få orden på privatøkonomien.

Få oversikt over situasjonen

Lag en liste over alle inntekter, utgifter og eventuell gjeld, slik at du ser det i klartekst foran deg. Ikke glem å ta med utgifter som er kvartals- eller årsbasert. Når du har konkrete tall å jobbe med, er det enklere å se hvilke muligheter du har for å redusere utgiftene eller øke inntektene.Inntekter
  • lønn, for eksempel fra arbeid
  • inntekter, for eksempel fra pensjon eller andre typer økonomisk støtte
  • passive inntekter fra investeringer eller andre ressurser
Utgifter
  • faste utgifter er kostnader du ikke kan unngå, for eksempel lån, mat og strøm.
  • variable utgifter er alt som ikke er absolutt nødvendig for å komme seg gjennom hverdagen, for eksempel utgifter til hobbyer, dingser og restaurantbesøk.

Lag et husholdningsbudsjett

Et husholdningsbudsjett er en oversikt over husholdningens inntekter og utgifter for en viss periode. Det lages som oftest for en måned om gangen, siden de fleste får betalt per måned. Målet er å gi deg oversikt over hvor mye penger du har å rutte med og hvor mye de dekker. Et enkelt budsjett kan se slik ut:
  • 50 % av inntektene i husholdningen går til faste utgifter
  • 30 % av inntektene i husholdningen går til variable utgifter
  • 10-20 % av inntektene i husholdningen går til sparing.

Reduser de faste utgiftene

For mange er det ikke lave inntekter som er årsaken til en haltende privatøkonomi, men dårlig kontroll og mange unødvendige innkjøp. Se om du finner noen «skjulte utgifter» i oversikten din, altså mindre utgifter som er lett å overse, men som betyr mer enn du tror.Har du flere smålån, kan det hende at du betaler unødvendig mye i renter og avdrag. En effektiv fremgangsmåte for å redusere de faste utgiftene dine er å refinansiere smålån og kreditter. Det innebærer at du samler lånene dine i et større lån med bedre vilkår. I tillegg til at du reduserer de månedlige låneutgiftene dine får du også bedre oversikt, siden du bare har ett lån å tenke på.Andre faste utgifter som kan være verdt å se på er strømavtale og forsikringer. Hvis du er villig til å gjøre større endringer, kan du også redusere kraftig på de faste utgiftene dine ved å for eksempel flytte til en billigere bolig.

Reduser de variable utgiftene

Kan du sykle eller bruke kollektivtransport i stedet for å kjøre bil? Hvor mange abonnementer har du, og trenger du virkelig alle? Kan du begynne å ukeshandle og slutte å spise ute? Kan du avlyse den planlagte reisen og heller gjøre noe gøy hjemme? Kan du kjøpe brukt i stedet for nytt?Dette er utfordrende spørsmål, men hvis du svarer ærlig, er det som oftest mulig å spare en god slant.I begynnelsen må du sannsynligvis kutte litt på en del fornøyelser for å skape balanse i økonomien din. Når du har fått kontroll på den, blir det etter hvert rom for litt luksus i budsjettet. Og disse gylne øyeblikkene i hverdagen kommer du til å nyte betraktelig mer hvis du slipper å uroe deg for om du virkelig har råd til dem.

Lag en buffer

En buffer er rett og slett reservepenger som er som er forbeholdt uforutsette utgifter, og det anbefales i utgangspunkt å ha tilsvarende to-tre måneders lønn på bufferkontoen. Den enkleste måten å spare til en buffer er ved å sette opp fast, månedlig trekk fra lønnskontoen. Og selv en aldri så liten sum spart hver måned er bedre enn å ikke spare noe.Snakk om penger med partneren din selv om det føles vanskelig, og avtal hvordan dere skal prioritere for å kunne bygge opp en buffer. En buffer skaper trygghet i forholdet deres og gir begge en oppfatning av at det ordner seg, selv om en uforutsett situasjon skulle oppstå.Hvis dere har ulike oppfatninger av hva som er viktig, kan det gjerne bli vanskelig å diskutere sparing. Det er likevel viktig at begge parter er bevisste på den økonomiske situasjonen og hvordan dere skal løse utfordringene – på lang sikt.