Woman standing against a wall in a crowd, overlooking something.
  1. Hjem
  2. Forsikring
  3. Id Tyveriforsikring

ID-tyveriforsikring

Hva gjør du dersom du oppdager at noen har brukt dine opplysninger til å skaffe seg lån, kjøpt varer eller på annen måte utsatt deg for identitetstyveri? Med ID-tyveriforsikring får du bistand i å løse saken og minimere skadeomfanget. Inkludert i ditt Morrow Bank Mastercard har du kostnadsfri ID-tyveriforsikring

Forsikringsvilkår


Hva menes med ID-tyveri?

Med identitetstyveri menes situasjoner der en tredjemann, uten forsikredes samtykke, benytter seg av forsikredes ID, med den hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Det kan for eksempel være å åpne en bankkonto, søke om kredittkort, lån eller registrere telefonabonnement i forsikredes navn.

Gode råd mot ID-tyveri

  • Aldri oppgi BankID passordet til noen
  • Hold brukernavn og passord privat
  • Sjekk at nettadressen er kryptert før du oppgir persondata
  • Makuler post med sensitiv data før du kaster det
  • Ha låst postkasse for å minimere risikoen for at brev blir stjålet

Hva dekker forsikringen?

For identitetstyveri som er oppstått og dokumentert i forsikringstiden dekkes:
  • Tilgang til assistanse 24 timer i døgnet - 365 dager i året
  • Utgifter til juridisk assistanse med inntil kr 100 000 pr. hendelse
Juridiske utgifter skal dekke rimelig og nødvendig juridisk assistanse før en tvist har oppstått, samt juridisk assistanse for å fjerne eventuelle uberettigede betalingsanmerkninger som er en direkte følge av identitetstyveriet.Juridiske utgifter skal godkjennes av forsikringsselskapet på forhånd. For å vite mer om hva som dekkes ta kontakt med cxLoyalty på telefon +47 66 98 66 02.Se fullstendige vilkår for hvilke unntak som gjelder for dekningen.Forsikringen er kostnadsfri for alle som har et aktivt Morrow Bank Mastercard.

Trenger du assistanse i forbindelse med ID-tyveri?

cxLoyalty på vegne av Gouda håndterer skader dekket av denne forsikringen. cxLoyalty kan kontaktes på telefon +47 66 98 66 02 24 timer i døgnet - 365 dager i året.